Cum procedezi dacă ți-a fost furat sau ai pierdut certificatul de înmatriculare a mașinii

De Pavel   |  11 Noiembrie, 2019

Distribuie :

Chiar dacă ne străduim să avem grijă de actele importante, cazurile în care acestea sunt furate sau pierdute, totuși au loc a fi. În această ordine de idei, redacția Autoexpert vine cu o serie de informații care te vor ajuta în cazul în care ai rămas fără cerificatul de înmatriculare a mașinii!

Așadar, în cazul în care certificatul de înmatriculare a fost pierdut, deteriorat sau furat, este necesar să vă adresați șa Agenția Servicii Publice pentru eliberarea unui duplicat.

Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare pentru vehicul în schimbul celui pierdut, deteriorat sau furat implică identificarea mijlocului de transport, verificarea informației cu privire la restricțiile înregistrate și identificarea proprietarului sau a persoanei împuternicite.

Documente necesare:

  • cererea proprietarului sau a persoanei împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciile prestate;
  • actul de identitate al solicitantului, în original;
  • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
  • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
  • raportul de identificare a vehiculului;
  • declarația pe propria răspundere;
  • dovada plății suplimentare obligatorii prevăzută de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației, după caz.

Costul perfectării duplicatului certificatului de înmatriculare a vehiculului depinde de perioada solicitată pentru emiterea documentului și variază de la 400 la 2.400 de lei.

Sursă: http://asp.gov.md/

IMPORTANT: În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).