Din 2024, ASP va prezenta Serviciului Fiscal de Stat informații despre înregistrarea vehiculelor de către persoane fizice

De Inna   |  15 Septembrie, 2023

Distribuie :

Începând cu perioada de raportare ale anului 2024, Agenția Servicii Publice (ASP) va prezenta Serviciului Fiscal de Stat (SFS) Informația cu privire la înregistrarea mijloacelor de transport de către persoanele fizice, art.22611 alin.(2) pct.1) lit.b) din Codul fiscal. 

Joi, 14 septembrie, în "Monitorul Oficial" a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 302 din 11 august 2023 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.427 din 21.08.2018, ce ține de stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal, elaborate în contextul ultimelor modificări operate în legislația fiscală.

În această ordine de idei, Ordinul nr. 427/2018 este completat cu o nouă anexă, ce ține de înregistrarea vehiculelor de către persoane fizice. 

Conform Notei explicative, privind modul de completare a Anexei nr. 15 "Informația prezentată de către ASP, privind înregistrarea mijloacelor de transport de către persoanele fizice, art.22611 alin.(2) pct.1) lit.b) din C", ASP prezintă informația privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către proprietari în folosință cu titlu oneros sau gratuit pe parcursul perioadei fiscale. Informația, conform noilor reglementări, se va prezenta pe persoanele fizice care, în perioada de raportare, au procurat mijloace de transport doar de la persoanele fizice.

Informația prezentată autorității fiscale va conține data transcrierii dreptului de proprietate/înmatriculării mijlocului de transport, IDNP, numele, prenumele persoanei fizice vânzător și cumpărător, valoarea de înstrăinare a mijlocului de transport de către vânzător (valoarea cu care a fost procurat de către cumpărător), codul valutei (ABR.), VIN codul automobilului.