Geamurile Umbrite sunt oficial PERMISE în Republica Moldova?! Iată ce spune legea

De Redactor AE   |  4 Decembrie, 2017

Distribuie :

Este deosebit de plăcut să observi rezonanţa şi efectul pe care îl au unele postări AutoExpert atât în spaţiul virtual, cât şi în afara lui. În special dacă vorbim despre autorităţi. În cazul de faţă, facem referire la Inspectoratul Naţional de Patrulare.

Existenţa unui oarecare feedback la acţiunile şi atacurile venite din partea presei, denotă faptul că se pot schimba lucrurile şi se poate da o nouă direcţie, doar dacă acest lucru se doreşte cu adevărat. Iar ceea ce îşi doresc mulţi şoferi din ţară, pe lângă drumuri bune, este şi posibilitatea de a-şi umbri geamurile maşinii personale, pentru mai mult confort. Nu ne vom opri  aici prea mult pentru a cântări părerile pro şi contra, umbririi geamurilor, ci vom discuta doar normele legale care reglementează acest aspect.

După cum bine cunoaşteţi, umbrirea gemurilor ne este oarecum interzisă de către organele locale. Vedem deseori organizate şi operaţiuni speciale cu numele "Umbriş", care potrivit autorităţilor, au rolul de a preveni abaterile de la regulament şi care sporesc siguranţa traficului rutier. În spatele acestor declaraţii însă, nu stau teancuri de foi şi statistici care să probeze şi să susţină ipotezele, demonstrându-ne câţi oameni au fost "salvaţi" de la tragedii, ci doar un moft, unul inexplicabil, lipsit de formă şi temei, dar aprig susţinut de către autorităţi.

Totodată, vedem şi un abuz, despre care puţin şoferi cunosc sau ar dori să afle. O încălcare despre care vă voi vorbi în continuare, lăsând la o parte punctul de vedere personal. Aşadar, să purcedem la lectură.

În urmă cu numai câteva săptămâni, pe pagina AutoExpert a fost publicat un articol în care se descrie cu lux de amănunte, cum o şoferiţă din capitală, fiind amendată pentru geamuri umbrite, a contestat procesul verbal iar instanţa de judecată i-a dat câştig de cauză. Acest lucru a fost posibil fără cumătri şi fără avocaţi, aşa cum au speculat unii cititori, ci doar, urmărind buchia legii, iar legea este egală pentru toţi şi pentru fiecare, fără discriminare.

Conform Regulamentului Circulaţiei Rutiere, Punct 122, subpunct 6, litera e, "este interzisă exploatarea vehiculelor în cazurile în care sînt depistate devieri de la normativele tehnice şi ecologice" şi anume "parbrizul sau suprafeţele de geam ale portierelor din faţă sînt umbrite ori pe acestea sînt amplasate diferite obiecte, care diminuează cîmpul vizual al conducătorului auto".

Aşadar, ce presupune umbrirea de fapt? DEX-ul nu ne ajută prea mult în acest sens, însă prin prisma regulamentelor internaţionale, la care Moldova face parte (ceea ce înseamnă că sunt valabile la noi în ţară), umrbire ar însemna de fapt o transparenţă mai mică decât 100% a sticlei, adică a geamurilor. De ştiut că această transparenţă nu poate fi 100% nici măcar de fabrică!

Pornind de aici şi cu regula care spune că legea trebuie interpretată în spirit şi literă, am vrea să facem careva precizări. Iar pentru acest lucru am apelat la un jurist, avocat de profesie, domnul Aftenii Marin.

PROCEDURA.Atunci când, un poliţist, vă stopează şi vă aplică un proces verbal pentru umbrire, vă sunt ridicate şi reţinute plăcuţele de înmatriculare ale automobilului. Veţi primi la mână un proces verbal de ridicare a plăcuţelor, iar cu acesta, trebuie să mergeţi la str Doina 102, unde este şi Inspectoratul Naţional de Patrulare, pentru o verificare. Iar aici ATENŢIE! O bună parte din poliţişti, atunci când vă aplică amenda, susţin că aceasta nu este pentru "umbrire", ci pentru că "este interzis să aplicaţi obiecte care diminuează câmpul vizual al conducătorului"! La Inspectorat însă, vă este verificată TRANSPARENŢA, adică gradul de umbrire al geamurilor. De ce ar face acest lucru? Pentru că există o normă europeană în vigoare care spune că transparenţa geamurilor faţă nu trebuie să fie mai mică de 70%.

După cum vedeţi şi aţi înţeles, se pune accentul pe UMBRIRE, umbrire care de fapt este permisă de o normă în vigoare. Un alt tratat, Convenţia de la Viena din 8 noiembrie 1968 asupra circulatiei rutiere, reflectă clar o altă condiţie, legată de "Parbriz şi geamuri", punctul 51, litera b) geamurile parbrizului trebuie să fie dintr-un material a cărui transparenţă să nu altereze şi să nu deformeze în mod apreciabil obiectele văzute prin el, iar în caz de spargere conducãtorul să poată vedea suficient drumul!"

În continuare, după ce vi se verifică transparenţa şi dacă aceasta nu depăşeşte limitele legale, atunci vă puteţi ridica plăcuţele de înmatriculare şi să vă vedeţi de treburi. DOAR CĂ, va trebui totuşi să achitaţi amenda! Pentru ce? Pentru umbrire! Iar dacă nu aţi depăşit acea limită atunci nu vă rămâne decât să contestaţi în instanţă decizia inspectorului de patrulare de a vă sancţiona împreună cu procesul verbal!

Pe de o parte, se permite totuşi umbrirea geamurilor, în conformitate cu tratatele/convenţiile/directivele europene, cărora se supun autorităţile locale, inclusiv atunci când vă este verificat gradul de umbrire al geamurilor şi, totodată, inspectorii de patrulare scriu amenzi în stânga şi în dreapta, cu o uşoară abstracţie de la această lege.

Mai mult decât atât, sunt încălcate şi alte legi, precum îngrădirea de la dreptul la libera circulaţie, prin ridicarea plăcuţelor de înmatriculare, apoi aveţi de pierdut şi timp preţios pentru a vă returna plăcuţele, ca să nu mai calculăm cheltuieli de judecată, în cazul în care angajaţi un avocat şi de ce nu, însăşi amenda care, majoritatea aleg să o plătească fără nici o ezitare.

Şi atunci cum se probează "legalitatea umbririi"? În continuare citiţi şi poziţia avocatului Aftenii Marin.

Ca urmare a semnării și ratificării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, obligațiile Republicii Moldova au căpătat un caracter bine definit, bazat pe implementarea acestui acord. În prezent au loc o serie de măsuri de armonizare a legislației naționale cu cea Europeană. Aceste tendințe nu s-au ignorat nici de justiția națională, drept exemplu fiind recomandarea Colegiului Curții Supreme de Justiție nr. 95 din 06 decembrie 2016. Armonizarea standardelor europene este o condiție necesară pentru întegrarea RM în UE. Acordul UE-RM stabileşte condiții și termeni exacți de realizare ai activităților necesare pentru integrarea economică și asocierea politică a RM cu UE. În acest context, trebuie de menționat că Republica Moldova are obligația de a transpune în mod progresiv standardele europene (EN) ca standarde naționale, utilizarea voluntară a cărora va oferi prezumția de conformitate cu legislația Uniunii Europene transpusă în legislația RM. În același timp, RM trebuie să retragă standardele naționale contradictorii, precum și să îndeplinească progresiv condițiile de membru cu drepturi depline în cadrul organizațiilor europene de standardizare (Comitetul European de Standardizare – CEN, Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică – CENELEC și Institutul European de Standardizare în Telecomunicații - ETSI) și să aibă adoptate cel puțin 80% din standardele publicate de acestea (CEN/CENELEC) către integrarea RM în UE. În prezent, Institutul Național de Standardizare este membru afiliat al CEN și CENELEC și membru observator al ETSI, ceea ce îi acordă dreptul de a adopta standardele europene în calitate de standarde naționale, astfel facilitând implementarea legislației europene în RM.

Ce ține de legislația RM referitor la aplicarea foliilor pe suprafețele de geam ale portierelor din față, Regulamentul Circulației Rutiere prevede exhaustiv la punctul 121 lit.e) că Este interzisă exploatarea vehiculului prin retragerea plăcilor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare în cazul în care parbrizul sau suprafețele de geam ale portierelor din față sunt umbrite, contrar prevederilor punctului 122 subpunctul 6) lit.e), care la rândul său enunță că „Este interzisă exploatarea vehiculelor în cazurile în care sunt depistate devieri tehnice și ecologice cum ar fi lit.e) Parbrizul sau suprafețele de geam sunt umbrite ori pe acestea sunt amplasate diferite obiecte, care diminueaza cîmpul vizual al conducătorului. Codul Contravențional la art. 228 alin. (7) prevede că exploatarea vehiculelor cu parbrizul sau cu suprafețele de geam ale portierelor din față umbrite ori pe care sânt amplasate diferite obiecte, care diminuează câmpul vizual al conducătorului, contrar prevederilor Regulamentului circulației rutiere, se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.

După cum este bine cunoscut, sarcina probatoriului într-un proces contravențional revine agentului constatator/acuzatorului. Deasemenea Codul Contravențional la art.7 prevede că persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor prezentului cod. Chiar dacă este prevăzut expres că este interzisă exploatarea vehiculelor în cazul în care parbrizul sau suprafețele de deam ale protierelor din față ale vehiculului sunt umbrite sau  sunt amplasate diferite obiecte ce diminuează câmpul vizual al conducătorului, agentul constatator este obligat să demonstreze faptul ca folia aplicată pe geam este o umbrire și că diminuiază într-un mod oarecare câmpul vizual al conducătorului. Acest lucru se face cu ușurință prin utilizarea unui dispozitiv de măsurare a transmitanței luminii prin sticla mijlocului de transport.

Procedura de măsurare este reglementată de anexa 12 a Ordinului nr. 112 din 24.06.2014 cu privire la aprobarea în calitate de reglementare de metrologie legală – procedură de măsurare legală. Nu o să elucidăm acest regulament în întregime, ci doar cele mai importante aspecte. Punctul 6 al prezentului regulament prevede Utilizarea aparatelor foto-optice se va efectua în următoarele condiţii ale mediului ambiant:

1)temperatura aerului: de la +5oC pînă la + 40oC;

2) umiditatea relativă: pînă la 95%, pînă la +30oC;

3)presiunea atmosferică: de la 84 pînă la 106,7 kPa.

 1. La exploatarea aparatelor foto-optice se utilizează următorul algoritm de lucru:
  1. Se pregăteşte aparatul foto-optic pentru efectuarea măsurărilor;
  2. Se conectează aparatul foto-optic;
  3. Se încălzeşte aparatul foto-optic timp de 3 minute;
  4. Se verifică dacă acumulatoarele sunt încărcate conform indicatoarelor;
  5. Se efectuează măsurările şi se salvează datele în memoria nevolatilă în cazul prezenţei unor încălcări;
  6. Se fixează faptul de încălcare a prevederilor normelor tehnice. Se păstrează datele şi cadrele în arhivă pentru utilizarea ulterioară în procedura contravenţională.
Capitolul VIII, care prevede prelucrarea rezultatelor măsurării la punctul 26 prevede că la stabilirea coeficientului transmitanţei luminii prin sticle ce constituie contravenţie se va avea în vedere eroarea tolerată a aparatului foto-optic (de regulă ±2%).
 1. 75% - 2% = 73% prin prabriz;
 2. 70% - 2% = 68% prin suprafeţele de geam ale portierelor din faţă.
Din păcate, nu toate echipajele de poliție sunt echipate cu așa utilaj de măsurare, ceea ce face uneori imposibilă măsurarea coeficientului transmitanței luminii prin sticla vehiculului la momentul stopării acestuia. 

Asta însă nu îi absolveşte de la urmarea procedurii întocmai, adică probarea faptului că geamurile automobilului dvs sunt într-adevăr umbrite! În caz contrar este o încălcare de lege.

Totodată, legea conferă agentului constatator dreptul de a ridica plăcuțele de înmatriculare în cazul în care sunt comise diferite încălcări ale prevederilor RCR. Conform punctului 121 lit.e)  Este interzisă exploatarea vehiculului prin retragerea plăcilor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare în cazul în care parbrizul sau suprafețele de geam ale portierelor din față sunt umbrite, contrar prevederilor punctului 122 subpunctul 6) lit.e).

În țările europene practica de ridicare a plăcuțelor de înmatriculare lipsește. Aceste prevederi ale RCR au un caracter abuziv, or, prin faptul că agentul constatator ridică plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului ce are parbrizul sau suprafețele de geam ale portierelor din față umbrite, posesorul acestui vehicul într-un mod oarecare este obligat să se prezinte la Inspectoratul Național de Patrulare, unde este așa utilaj pentru a fi măsurat coeficientul transmitanței luminii prin sticlele vehiculului. În acest mod se încalcă dreptul posesorului vehiculului la libera circulație, or, deseori agenții de circulație ridică ambele plăcuțe cu numărul de înmatriculare, iar Codul Contravențional la art. 230 prevede o sancțiune pentru acest fapt!

Au fost observate în traficul rutier automobilele echipajelor de poliție, care de mai mult de 1 an au aplicat un apţibild pe suprafața de sticlă a portierelor din față în care este transmis un mesaj referitor la coruperea angajaților INP. Deși este un apţibild care nu acoperă întreaga suprafață a geamului, în opinia mea acesta diminuează semnificativ câmpul vizual al conducătorului!

Vedeţi că după acelaşi principiu, ar trebui sancţionaţi şi cei aflaţi la volanul automobilelor INP. 

PML 5-01:2014 „Sistemul Naţional de Metrologie. Măsurarea transmitanţei luminii prin sticlele mijloacelor de transport”

http://www.mec.gov.md/ro/content/acte-normative-1Sistemul Naţional de Metrologie

MĂSURAREA TRANSMITANŢEI LUMINII PRIN STICLELE

MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Preambul

Prezenta procedură stabileşte modul de determinare şi оnregistrare a coeficientului transmitanţei luminii prin sticlele mijloacelor de transport cu aparatele pentru determinarea permeabilităţii (transmitanţei) luminii prin sticlă tip «ЛЮКС» ИС-2, de către persoane competente pentru efectuarea măsurărilor respective a coeficientului transmitanţei luminii.

Procedura conţine următoarele anexe :

Anexa A (normativă) – Forma de prezentare a raportului de măsurări

Anexa B (informativă) – Traducerea autentică a prezentei proceduri оn limba rusă

Titlul prezentei proceduri de metrologie legală оn limba rusă:   

«Национальная Система Метрологии. Измерение светопропускания автомобильных стeкол»

I  OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură de măsurarelegală stabileşte modul de determinare şi înregistrare atransmitanţei luminii prin sticlele mijloacelor de transport, cu aparatele pentru determinarea permeabilităţii (transmitanţei) luminii prin sticlă tip «ЛЮКС» ИС-2(în continuare – aparate foto-optice), de către persoane competente pentru efectuarea măsurărilorrespective.

II  REFERINŢE

Legea  metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier;

Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008;

Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009;

Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare şi aparatajului medical din dotarea poliţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1139 din 18 septembrie 2003;

Ordinul MAI nr.45 din 19.02.2010 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii de supraveghere a traficului rutier şi Instrucţiunilor de utilizare  a mijloacelor tehnice”;

Прибор для определения светопропускания стекла «Люкс» ИС-2. Руководство по эксплуатации ИС-2.00.00.000 РЭ.

III TERMINOLOGIE,ABREVIERI

Pentru a interpreta corect prezenta procedura de măsurare legală se aplică termenii conform Legii metrologiei nr.647 din 17.11.1995, cu următoarele completări:

Aparat foto-optic – aparat destinat pentru determinarea coeficientului transmitanţei luminii prin sticle de diverse destinaţii, inclusiv instalate pe mijloacele de transport.

Mijloc de transport auto (autovehicul) – mijloc de transport autopropulsat, destinat transportului de persoane sau de bunuri ori efectuării de lucrări, cu excepţia ciclomotorului şi a vehiculelor pe şine. Troleibuzul este considerat autovehicul;

Autovehicul-ţintă – autovehicul supus procedurii de măsurare legală a coeficientului transmitanţei luminii prin sticle cu mijloace de măsurare legalizate;

şi următoarele abrevieri:

MAI – Ministerul Afacerilor Interne;

SNM – Sistemul Naţional de Metrologie;

MM – Mijloc de măsurare;

INP – Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei;

IV GENERALITĂŢI

 • Procedura de măsurare legală (PML) a coeficientului transmitanţei luminii prin sticlelemijloacelor de transport se efectuează cu mijloace de măsurare adecvate, legalizate şi verificate metrologic (cu buletine de verificare valabile în termen) de către serviciile de metrologie ale persoanelor juridice desemnate în SNM pentru efectuarea lucrărilor de verificare metrologică a MM utilizate. MMrespective sunt aparatele foto-opticeaflate la dotarea subdiviziunilor Inspectoratului Naţional de Patrulare sau a Serviciilor Supraveghere Transport şi Accidente Rutiere din cadrul Direcţiilor de Poliţie municipale sau Inspectoratelor de Poliţie teritoriale.
 • Aparatul foto-optic este utilizat de către persoane competente pentru efectuarea măsurărilor respective în scopul sporirii responsabilităţii agenţilor de circulaţie, la respectarea şi executarea cu stricteţe a legilor şi ordinii de drept în activitatea de supraveghere tehnică şi control a respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice.
 • Buletinele de verificare metrologică ale aparatelor foto-optice, se păstrează în original, la bordul automobilului special cu care este utilizat aparatul foto-optic.
V CONDIŢII DE EXPLOATARE A APARATELOR FOTO-OPTICE
 • Cerinţele privind modul de exploatare al aparatelor foto-opticesunt următoarele:
  1. Exploatarea aparatului foto-optic nu necesită eforturi mari, se păstrează în curăţenie, fără a se expune la şocuri mecanice;
  2. Deservirea tehnică a aparatelor foto-optice se va efectua numai de către personalul autorizat;
  3. Cînd condiţiile meteorologice nu permit utilizarea aparatuluifoto-optic, sau poliţistul execută alte activităţi, se întrerupe funcţionarea aparatuluifoto-optic, menţionându-se obligatoriu despre aceasta, în registrul corespunzător.
 1. Utilizarea aparatelorfoto-opticese va efectua în următoarele condiţii ale mediului ambiant:
1)temperatura aerului: de la +5oC pînă la + 40 oC;2) umiditatea relativă:pînă la 95%, pînă la +30 oC;3)presiunea atmosferică: de la 84 pînă la 106,7 kPa.

De menţionat că procedura de măsurare legală a fost elaborată de Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei în colaborare cu Institutul Naţional de Metrologie.

Care este concluzia în final? Geamurile umbrite sunt permise în ţara noastră, într-o măsură de 30%, adică o transparenţă de 70%. Cum să vă protejaţi în acest caz şi ce trebuie să reţineţi a fost scris în acest material, cu ajutorul avocatului Marin Aftenii şi este în totalitate dedicat celor mai responsabili conducători auto.

https://autoexpert.md/diverse/o-soferita-din-capitala-primit-amenda-pentru-geamuri-umbrite-insa-a-contestat-procesul-verbal-instanta-i-a-dat-castig-de-cauza/