România a scos Moldova din ZONA Roșie, și totuși unii dintre voi riscați să nu treceți frontiera! Află DE CE

De Redactor AE   |  21 Ianuarie, 2021

Distribuie :

Cum se întâmplă de obicei în țara noastră, toate știrile se fac doar pe zvonuri. Fără cercetări, fără precizări și fără a pune accent pe utilitatea noutăților, contează doar ”cine o dă primul”. La fel s-a întâmplat și cu ultima știre, în care se anunța că România a scos din zona roșie Republica Moldova. 

Mulți și-au făcut bagajele pentru călătorii, dar au avut surpriza să fie întorși de la vamă. Și asta pentru că există niște condiții și niște cerințe de îndeplinit pentru a putea tranzita frontiera cu România. Mai multe informații despre acestea puteți citi accesând acest link, însă pe scurt, situația arată cam în felul următor. Cetățenii moldoveni, sunt cetățeni străini, atâta timp cât nu sunt și cetățenii statului Român. 

Cetățienii moldoveni, cu pașaport biometric sunt străini nu doar pentru România, dar și pentru Uniunea Europeană, iar UE a stabilit propriile reguli în ce privește intrarea în uniune. Astfel că unii moldoveni, deținători ai pașaportului biometric moldovenesc, nu vor putea traversa frontiera. Excepție de la această regulă sunt următoarele persoane: 

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare;

i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim şi fluvial;

l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;

m) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

În absenţa unor reglementări contrare la nivel naţional, măsura stabilită nu se mai aplică cetăţenilor străini şi apatrizilor originari din sau rezidenţi în state terţe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricţiilor temporare asupra călătoriilor neesenţiale către Uniunea Europeană.

SURSA: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.