Schemă de milioane din bugetul de stat cu manipularea lungimii drumurilor

De Pavel   |  28 Iulie, 2021

Distribuie :

Autoritățile publice centrale (APC) și autoritățile publice locale (APL) nu dispun de informații veridice privind străzile, drumurile locale și raionale, calitatea și starea lor, constată auditorii de la Curtea de Conturi, care au elaborat Raportul auditului conformității utilizării de către unitățile administrativ-teritoriale a transferurilor din bugetul de stat destinate pentru infrastructura drumurilor.

Potrivit Curţii de Conturi, APL de nivelul II au raportat la Biroul Naţional de Statistică că lungimea totală a drumurilor de interes raional este de 3.564,6 kilometri, dintre care 48,2% sau 1.718,4 kilometri constituie drumuri din beton, asfalt și ciment, transmite Mold-street.com.

Au lungit drumurile cu 30.6 kilometri

În acelaşi timp conform datelor Ministerului Economiei și Infrastructurii, ce au servit ca bază pentru calcularea transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat la cele locale, lungimea drumurilor raionale constituie 3.592,9 kilometri sau cu 30,6 kilometri mai mult ca datele raportate de către APL de nivel II către BNS.

Ţinând cont că pentru lucrările de reparaţie şi întreţinere a drumurilor sunt prevăzute cheltuieli ce ajung şi la un milion de lei pentru un kilometru, apoi astfel unele autorităţi locale obţin nejustificat resurse semnificative de la bugetul de stat.

Potrivit Curţii de Conturi 14 autorități publice locale au prezentat informaţii ce arată că au cu 42 kilometri mai puțin, iar 12APL - cu 72,6 kilometri mai mult.

De exemplu Consiliile Raionale Soroca și Cimișlia au prezentat date Biroului Naţional de Statistică care denotă că lungimea drumurilor este cu 13,4 kilometri mai mică.

Auditorii susţin că nu sunt efectuate lucrări de investigare a rețelei de drumuri publice, inclusiv de precizare a lungimii acestora, cu corelarea a acestor date la formula de calcul a transferurilor.

Totodată autoritățile raionale nu dețin o bază documentară pentru aceste obiective, inclusiv ce ține de pașapoartele tehnice și rapoartele de evaluare tehnică, fișe de evidență a mijloacelor fixe și alte date informaționale etc.

Astfel nouă Consilii raionale auditate nu au asigurat contabilizarea conformă a bunurilor aferente drumurilor raionale, precum: 69 de poduri (cu lungimea mai mare de 10 metri), podețe – 839, pavilioane – 133, indicatoare rutiere – 2.191 unități și plantații rutiere - 61.054 de arbori.

Cum se distribuie banii

Conform Legii fondului rutier şi Legii privind finanțele publice principalele destinații ale mijloacelor Fondului rutier sunt întreținerea, reparația şi reconstrucția drumurilor publice naționale și locale.

Sumele transferurilor cu destinație specială către bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor comunale şi a străzilor sunt calculate proporțional numărului populației prezente în teritoriul UAT la data de 1 ianuarie, prezentat de către Biroul National de Statistică, precum şi în baza volumului estimat în cuantum de 50% al încasărilor din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Pentru anul 2020 în total pentru infrastructura drumurilor au fost cheltuite 988,6 milioane lei, cu 33 milioane lei decât a fost prevăzut în bugetul de stat.

211,5 milioane lei sau 20,7% au revenit drumurilor publice din UTA de nivelul II Găgăuzia, mun. Chișinău și Bălți; 527,6 milioane lei sau 51,6% - bugetelor raionale; iar 282,8 milioane lei sau 27,7 % - pentru primăriile centrelor raionale și sătești.

Cheltuielile totale executate la nivel consolidat, înregistrate de autoritățile publice locale pentru „Gospodăria drumurilor” au constituit două miliarde lei, dintre care 1,3 miliarde lei sau 65,8% reprezintă cheltuieli curente.